Benedictijnenhove 43
3834 ZB LEUSDEN
Tel. 033 245 33 47
Fax. 033 461 74 91

 

   

 

Boekhouding

Indien men een eigen onderneming heeft is ontkomt men niet aan het gegeven dat men een administratie bij zal moeten houden. Als de onderneming ook nog personeel in dienst heeft of wil nemen krijgt men ook nog eens met het voeren van een salarisadministratie te maken. Het verwerken van de bedrijfsadministratie en/of het maken van salarisberekeningen kan een zeer tijdrovende bezigheid zijn.

Met een up-to-date administratie behoudt u inzicht in de financiële positie van uw bedrijf, uw debiteuren- en crediteurenpositie en stelt het u in staat tussentijds in te grijpen indien de situatie daar om vraagt, bijv. moet ik nu investeren of stel ik dat nog even uit. Ook bij het aanvragen van een financiering (bijv. voor de aanschaf van een nieuwe auto of bedrijfspand) via een verzekeringsmaatschappij of bank wordt u vaak verplicht periodiek verslag te doen van uw financiële positie.

Om een optimaal overzicht te realiseren dient u minimaal de volgende gegevens te onderhouden:
  • Inkoopboek (te betalen facturen)
  • Verkoopboek (facturen aan afnemers)
  • Bankboek (dagafschriften met betaalde inkoopfacturen en verkoopfacturen)
  • Ordner kasstukken (verzameling van uitgavenbonnen en ontvangstbonnen)
  • Geschreven kasboek (waarin u bovengenoemde kasstukken verwerkt en waarin u per week of maand een saldo bepaalt)

Brelie Consultants kan voor u uw administratie verzorgen zodat u uw handen vrij heeft voor andere belangrijke zaken of u helpen een en ander te vereenvoudigen, als (startende) ondernemer heeft u immers al genoeg aan uw hoofd. Bovenstaande gegevens kunnen wij voor u maandelijks, per kwartaal of eens per jaar verwerken in onze boekhoudpakketten tegen zeer aantrekkelijke tarieven. Natuurlijk kunt u ook zelf de administratie bijhouden en alleen kiezen voor het samenstellen van de jaarrekening en/of belastingaangifte(n).